virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

1048 B Södra behöver förbättras

Dessa dråpslag mot viktiga medhjälpare drabbar hela skogsbranschen. Det allvarliga är att bolagen bryr sig för lite om landets bästa och andra gruppers bästa. Bolagen anser att de arbetar under samma förhållanden och då gör det inget om de konkurrerar på en lägre nivå. Det är dock i slutändan skogsägaren som får huvudsakliga kostnadskonsekvensen. Bolagen ”säljer vad de får in” i virkesväg. Följden har ex. blivit att inslag av sämre virke i hus gör att några års bristande målning gör att det frodvuxna virket ”av läskpapper” suger upp fukt och ruttnar fortare. Samtidigt vet vi att tidigare utvalt panelvirke kunde tåla även många års dåligt underhåll.

 Fundera du på att din lönsamhet som skogsägare påverkas stark av lättsinne i köparledet? Skogforsk ser vi tyvärr inte agera väckarklocka i detta sammanhang. Ändå betalar skogsägare till forskning, men får obetydligt tillbaka.

Åter ser vi att alla väntar att någon annan skall göra något. (Mer följer.)

Taggar: ATA, Bergs Timber, Holmen, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;