virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

884 Södra behöver förbättras ..

Jämförelsen här tidigare mellan skogsföretag och sektväsendet har lockat fram följande;

Södras vo chef Andreas Dahl på Finnvedens område har blivit orolig när en intresserad skogsägare vill teckna avverkningsuppdrag. Det som tycks oroa är att skogsägaren som är tämligen kunnig på virke och avverkning begär att få uppgifter från skördaren som bekräftar aptering, volymer och noggrannhet. Andreas kan p.g.a. rädsla för avslöjanden i detta fall bara tänka sig leveransvirke.

   Uppenbart vet Andreas Dahl, att det med stöd från andra avverkningar på området, att det går att hitta allvarliga fel efter Södras avverkningar även nu och då väljer Andreas, som även likt andra på Södra med sektbeteende, att hindra insyn i förekommande brister och verksamhet.

 Skogsägaren har kontaktat medlemsavdelningens nya chef, för att undersöka om verkligen Södra hindrar skogsägare från att få uppgifter från egen avverkning. Medlemschefen har valt att ge stöd till vo chefen och uppmanar skogsägaren att ta avverkningen i egna händer. Det rör sig om tusentals m3 som Södra uppenbart släpper till annan köpare, för att i stället demonstrera sin makt mot skogsägare som vill ha insikt i vad som gjorts vid avverkning på sin egna fastighet.

Tillåter stadgar, likabehandlingsprincip, uppförandekod och skrivning i Södras reklamtidning detta? Hur gör skogsägare, förtroendemän när detta blivit känt?

Taggar: Södra;