virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen "sölade" med en anmälan gjord på våren, som då visade skador på granbarren. Skogsstyrelsen kom efter semestern när nya skott var som kraftigast och underskattade givetvis problemet. Nya kontroller ha gjorts och de har "tänkt om".

Skogsstyrelsen tycks även här bedömt situationen fel och valde att "springa ifrån" tidskrävande jobb. Men följden blir kritik, minskat förtroende och avståndstagande med följd att det blir "låtgåmentalitet" som i sin tur blir tillåtande i för stor omfattning. Dekadens blir följden. Precis vad som noterats på område efter område. (#metoo?)

Taggar: Skogsstyrelsen;