virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Markskador

Ett bestånd som Södra avverkade för några år sedan är trots plantering tre ggr i miserabelt skick. Markpackning har störst anledning i problemt.
Detta har skett i trakten av Tvååker i Halland.
Ett par planteringar med douglasgran och senast lärk.
Bilden visar ett sparat område som bör ha bonitet över G36. Där växer ljung bl.a. som ni ser.
Området är många ha och svagt sluttande.
Övriga delen har nu blivit plockat på stubbar och markfräst och besått med gröda, som troligen får bli markförbättring inför skogsplantering igen.