virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

179 Vida problem....

Följande har hänt och visar igen Vidas ”ansikte” bakom ”masken”.
Torsdagen den 6 okt. planerade jag med Jörgen Henriksson Vida hur vi skulle träffas på fastigheten hos skogsägaren Bernt Sandén, för att visa förhållandena i skogen.
Notera som tidigare skrivet, att Jörgen har ännu inte bemödat sig under mer än 1.5 år, att med egna ögon se felen i skogen. Ändå sa han vid slutredovisningen att det var gjort ett bra jobb i skogen. Sannolikt en avsiktlig strategi. (Tänk efter!)

Jörgen var undvikande till att behöva boka en tid för träff.
Jörgen placerade ett möjligt möte till torsdagen den 27 okt. (Tre veckor senare.) Men han framhävde att Vida var mycket lite intresserad att ta upp ärendet igen.
  • På måndagen den 24 okt. ringer jag Jörgen men hamnar i telefonsvarare. Jag begärde kontakt.
  • Ny kontakt på tisdagen och då med mejl där synpunkter framförs och begäran om accept för tänkt dag.
  • På onsdagen ringer jag Jörgen igen. Jag blir dirigerad till telefonsvarare, där ny begäran om besked för träffen begärs.
  • Kl. 15.15 ringer Jörgen och meddelar att han vill inte komma nästa dag. Dessutom har han inte tid. Han hade tänkt ringa nästa morgon och meddela ”men nu ringde ju du” så nu meddelas detta.
Det viktigaste beskedet från Jörgen blev att Vida tar inte upp ärendet igen.