virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

253 Vida problem....

Fortsättning omkring avsikten med den långa uppräkningen i förra avsnittet, 252,
om björkmassavedstravarna, som inköparen tog från Vida och Sandén och sålde till grannen, kommer här.

Vi påpekar att mellan Vida och Sandén finns bara mätsedlarna och betalningarna.
I första anmälan skrevs, att det också finns ett brottsligt skeende omkring dessa travar, som gjort att de hamnat på en vedbacke. Vi skrev att detta behandlas på annan front.
Men detta har blivit ”livlinan” för Skogsstyrelsen att helt fokusera på ved.
Skogstyrelsen såg härigenom en möjlighet att krypa undan att behöva ta beslut om björkmassaveden var mätt på sätt som strider mot mätningslagen.
De skriver att eftersom björkmassaveden slutgiltigt skulle bli ved och det i dag inte finns någon mätningslag för ved, kan Skogsstyrelsen inte agera. Punkt slut!

Att det i hela fasen från kontrakt till och med betalning till skogsägaren bara benämns björkmassaved OCH VAR AVSIKTEN MED VIRKET ÄNDA TILL UPPLAGET, tar Jan Bäcke ingen notis om.

Följaktligen är den oegentliga transaktionen mellan inköparen och grannen viktigare för Skogsstyrelsen, än skälet för att det skall vara rätt omkring hela ersättningen för virket till ägaren, när virket hela tiden heter björkmassaved.

Vi har gjort tre framställningar till Skogsstyrelsen. De har tagit ca ett år att få tre nästan identiska svar.
Hur får man grepp på en person som förefaller smort in sig med kullagerfett?

Vilken infallsvinkel ser ni för att komma vidare med Skogsstyrelsen?