virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

F Vem bryr sig.........

Forts med ex. från privat handel; Santhe Dahl tillhör de som vill agera med pondus, men gör det på ett i huvudsak ytligt plan. Ex. när vi diskuterade en fiaskobetonad avverkning efter Vida syntes detta. Han ville oftast försvara sig med anfall. Ibland var han ställd och tyckte då att de som företag hade rätt att göra på sitt sätt. Till slut var han så ”insnodd” i flera dyra problem, så att han valde att fly.

Vd på Vida Skog säger vid kontakt att en inköpare åter betett sig huvudlöst. När skogpress frågade honom några månader senare hade han fullt förtroende för samme inköpare som sålt skogsägares ved svart och lagt pengarna i egen ficka. Ni känner igen detta, men den stilen kan finnas även i din virkesköpare.

En del tycker inte om min torgföring av dessa händelser. Förtroendemän tycker att ledande personer ska få agera ”buffligt” om det är nödvändigt för företaget. Det liknar advokaters försök att framställa storförbrytare som ”skyddsvärda offer”. Jag anser att varje person oavsett position ska agera med kunskap, etik och moral. Det anser jag att inte tidigare nämnda i denna serie har gjort. Men alla nämnda är på något sätt påverkande mot er skogsägare.

Skogsägare anser att motparten började ”sno en knappnål men har nu hunnit till en silverskål”. Ex. ca 4 miljarder kr genom matrisfub. Fördubblad gallringsstyrka är frampressad under ca 35 år. Stora maskiner bultar ner…….

Åter: Vem bryr sig, om inte även du hjälper till med din förmåga?

Taggar: Matrisfub, Vida, fuskfub;