virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Fuskfub

Ni som väntar på resultaten från testen av matrisfubben/fuskfubben får vänta ytterligare.
Upprepade frågor från mej ställda under hela maj har förblivit obesvarade av SLU, Skogsstyrelsen  och VMK. Någon har t.o.m. lämnat besked om han inte vill bli kontaktad om problemet.
    Som nämnts tidigare skulle offentligt resultat kommit i slutet av maj.
    Om inte denna simpla handläggning indikerar ”problem” så vore det unikt. Det diagram Lars Björklund presenterat på Skogsforsk seminarie tyder på problem, men är det mer?

    Jag hoppas att inte SLU har gått in i en forskning där resultatet inte blev det väntade och det ger anledning till utgång via ”sidoutgång”. Vi har ju förr hört om forskning som gjort på marknadsintressens villkor.

   Om ni hör något om resultat  från fuskfubstesten från andra källor så meddela.
   --------------
   VMF har lämnat besked omkring den avbrutna sektionsmätningen i fub, som var så ofullständiga att beskeden skulle uppfattas, som att mätningen fungerar i öronen på normala skogsägare.
  Jag erinrar mej att inte en enda artikel i tidningarna har ännu förklarat att sektionsmätningen är förbjuden på tall. Följden blir att kanske 85% av leverantörerna förlorar ca 10 kr/m3. Vad tycker du om detta?
Lennart