virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Sågverken darrar......

Sågverken har det jobbigt med sitt samvete nu.

 När inköpare får frågor om det är matrisfub eller riktig fub som kommer att användas i apteringen, så vägrar de att svara. De säger: ”Det får du ta med produktionsledaren”. När han får frågan svarar denne: ”Det får du ta med produktionstekniken”. När denne får frågan säger han att: ”Det får du ta med råvaruchefen”.  Även här kan svaret bli undvikande och de harsagt: Detta får du ta med Lars Björklund på SDC.

Detta händer även när skogsägare frågar.

Ytterligare varianter kommer för att undvika att behöva svara ex. Mejlas en fråga så kommer svar att de inte förstår uppgiften och de ber om ett telefonsamtal. Omvänt händer detta, att när någon på order ringt någon chef, så vill han ha uppgiften mejlad.!!!!????

Detta är ”svekfasoner” i svenskt skogsbruk. (Ändå skrivs i press att inköparna är inga tjuvar. Inte någon?)
Taggar: ATA, Bergs Timber, Holmen, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;