virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Fuskfub i praktiken........

En större grupp skogsägare hade apteringskurs i helgen och på en stor gran (i beståndskant) fick man följande bevis.
P.g.a. för breda årsringar var det kvalitet 2 i hela trädet.
Längderna blev 49, 31 (krök) och 55 dm. Medellängd 45 dm. Alltså bara 1 dm över medellängden som matrisfubben baseras på.
- Skillnad mellan betalning i äkta fub eller om virket mättes in på Derome (närmaste såg med total matrisfubsbehandling) skulle bli 155 kr.
- Skälig undran är hur förlusten skulle vuxit om inte kröken funnits och medellängden i stället blivit ca 50 dm? Nu blev det ju bara 2 stockar som skördareaptering kunde skämma ut vid matrisfubsbetalning.
Lennart Bertilsson