virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Diverse

Söndagsrekord på Virkesakuten. Var det den extra timmen som åstadkom lyftet? Eller har någon gjort någon länk till inlägg?
 

Undvik företaget Bara Spara. Jag trodde jag blev av med dem efter ett år och uppsägning. Ett år senare gör de ett utspel, där de hälsar mig välkommen tillbaka vid nästa månadsskifte som mottagare av el genom Bara Spara. Jag meddelade genast att deras "ockupation" inte var min vilja och att jag tänkte fortsätta med min elleverantör även fortsättningsvis. Tonen bara höjdes från Bara Spara och ca fjärde svaret från Bara Spara hade hot med i bilden. Då tog jag kontakt med högsta ledningen och skickade med den tarvliga skrivningen från Bara Spara, som varit så lång, tarvlig och hotande.  Ledningspersonen medgav att Bara Spara gjort fel och de skulle lösa mig från det som var påbörjat för leverantörsbyte av el.  

Men det tog tid och det hann komma ytterligare hot (antagligen från annan person).

Jag begärde ersättning för påhoppen. Men inget svar. Då skickade jag en faktura som nonchalerades. Jag ökade på påminnelseavgiften. Efter ett halvdussin påminnelse får jag ett samtal från ny person, som skulle diska av det inträffade med en trisslott och ca 100 kr. När jag hävdade timpeng för störningstid skyllde hon på att hon skulle gå på sammanträde. Fakturan växer ännu och är inte protesterad. 

Taggar: Bara Spara;