virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

1039 Södra behöver förbättras

Person som arbetat intill Lars Idermark på Swedbank säger raskt att Idermark är ingen ”stjärna”.

När Idermark vid viktigt tillfälle representerade Swedbank och utvecklingssteg förväntades presenteras hade Lars mycket svårt att förklara sig.

Kommentaren var att Lars använde känd argumentation från personer som inte är förberedda. Här tycks man se att han har sina fingrar med i för mycket och ”får det varken hackat eller malet”. För ofta föreslogs att frågare skulle kontakta annan person på företaget, trots att det borde vara just ordf. som har strategin klar för sig.

Är sådan person önskvärd i kooperationen Södra?

Taggar: Swedbank, Södra;