virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

432 D Södra behöver förbättras .....

Södras obalanserade behandling av entreprenörer visar sig ha gett konsekvenser och reaktioner runt omkring.

 - Ett exempel är hur det varit tämligen lite markberedning hos Södra förra hösten i ett område. Några ej omtyckta arbete och skogsägare börjar söka sig mot andra entreprenörer och företag. Andra bolag som spörjer detta, de sätter in en stöt och erbjuder markberedning. Plötsligt är det villervalla. Södra tvingas även att samarbeta med ny entreprenör.

 

Luttrad entreprenör uttryckte följande ord om konsekvenser av för hård press på entreprenörer i "fri verksamhet", som styr sin egen verksamhet. "Man får vad man betalar för".

- Eftersom Södra inte betraktar sina ägare som kunder och som skall ha bra arbete utfört och dessutom inte begriper konsekvenserna, så kan detta fortgå.

 

 Flera ledande personer i Södra har hävdat att vissa mycket dåliga prestationer vid avverkning är normala i Södras verksamhet. Förlust mellan 40-50 kr/m3 försvaras på detta sätt.

- Till detta kommer att lokala förtroendemän inte engagerar sig i dessa frågor där detta har hänt. Prestige.????!!!!!