virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Värde "under bordet"....

Nivån på virkespriserna har med ökat intresse börjat diskuterats. Uppenbart är det många skogsägare som blivit ”tagna på sängen”. Ex. det förtroendefulla agerandet från samma köparerepresentant år efter år har för många skogsägare blivit mest ”på stället marsch”.

Köpare vill bara ha nöjda kunder men inte höja hela prisnivån, så det hörs. Därför är grusning av väg före eller efter avverkning något som kan användas. Fria plantor, markberedning, plantering eller låg kostnad på avverkningen möjligt att förhandla om.

Allt accepters av alla i syfte att splittra insikt om virkespriserna för dagen.

Det har dock förekommit att virkesköpare mist jobbet efter för generös betalning.

Taggar: ATA, Bergs Timber, Holmen, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida;