virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

26 Vida problem....

Ytterligare exempel på Vidas utspel, som förra avsnittet (25),är hur avvisande koncernchef och inköpare inledde i köket hos skogsägaren.
Vi pekade på kalibreringen som visat sej ha stora fel, undermåligt bevisad och därför ifrågasatt om den ens har gjorts.
Då hävdade koncernchefen att ”vi behöver inte kalibrera”. Syftade på fast pris per sortiment, vilket dock kräver anpassning för måttenheter, avsmalning och gränsdiametrar.
Han sa: ”det står inte i kontraktet att vi skall kalibrera”. Jag framförde tidigare synpunkter igen och menade att det går ju inte ens att göra en förnuftig aptering mot Vida som virkesköpare.
Han sa också: ”det står inte kontraktet att vi skall rapportera hur vi kalibrerar”. Jag argumenterade för att det är självklart att kalibrering måste göras vid all avverkning för att virkesvärdet skall räddas och förtroende skall upprätthållas mot säljaren.
Vi stod, som ni kanske förstår, ganska långt ifrån varandra i värderingarna.
Koncernchefen hävdade att: ”han inte varit med om så otrevlig anda i något möte”.
Jag och skogsägaren är eniga om att andan var saklig men jag var tydlig i min motargumentering. Efter mötet var vi också överens om att utspelet från koncernchefen var uppenbart baserat på att skapa övertag i diskussionen. Han försökte ge sken av att ingen ersättning för skadorna/felen skulle betalas.

45 minuter senare och 10 blad med bevis genomgångna på dålig kalibrering, längdmätning, aptering etc. erkände de båda att de hade fel. Då tog jag tillfället och frågade om koncernchefens yttrande tidigare om dålig stämning och vem som då uppenbart hade brister i argumentationen.
Genast bad båda från Vida om ursäkt en efter en. Vilket mottogs med uppskattning inte minst från skogsägaren som sa: ”Det var bra gjort, det kan göra fortsättningen på detta möte värdefullare”.

Därpå följde ca en timme ganska saklig diskussion där inköparen i stort sett korrekt medgav de fel, som vi hade sifferbevis för och framförde. Detta trots att högste chefen i företaget satt intill. För detta ger jag en betydande uppskattning.
Samtidigt satt koncernchefen och förde och ”tyckte” stor del av diskussionen och sa ofta ”Detta kan jag inte”. Att det var sant(e) kan jag intyga.
Dock bytte Vidarepresentanterna stil när vi kom till de stora pengarna. Mycket provocerande och arroganta yttranden fälldes från dem vid det oväntade utträdet ur köket.

Tuffa utspel från skogsföretag har jag sett flera gånger vid stora skogsproblem.
  • Kan man då hålla vreden borta och känna trygghet till den fakta som man har, går det ofta att få igång samtal.
  • Beroende på storlek på felen och om någon viktig part riskerar kritik kommer svårigheter.
  • Det är inte fel i dessa lägen med ett stänk av naiva känslor som förstärks av vuxenbetonad tolkning och förklaring.
  • Kan lite klok auktoritet skapa disciplin i diskussionen är det ett plus.