virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Virke på villovägar!

  I artikel i ATL 4 maj angående en stämning på försvunnet virke från skogsägare säger Södras chefsjurist Magnus Fagerlind att ?Vi har inte varit med om ett enda fall under många års tid att inte virke har blivit inmätt på ett korrekt sätt.?
  Skogsägare har meddelat mej en del av sina erfarenheter med hänsyn till Fagerlinds yttrande, som nästan alla anser är osanning.
 1.  En markägare blev i slutet av stormleveransen av med nära ett lass timmer. Han meddelade Södra men inget resultat. Efter kontakt med grannar visar det sej att en hade fått för mycket timmer. Tack vare ganska god räkning av stockar och bedömning av volym blev sanningen bevisad och rättning kunde ske.
2.   Nästa granne alldeles intill hade fått avverkningshjälp av Södra. När han efterlyste de sista åtgärderna så han kunde få vetskap om volymerna sa en södratjänsteman att ?vi kommer att redovisa detta snart. Vi har allt klart.? Då meddelar skogsägaren att det kan ni väl inte ha eftersom det ligger flera lass och flera sortiment ej inkörda på upplaget!?
  Samme skogsägare ville ha produktionsuppgifter och prisfil från skördaren på sin egen avverkning. Detta var föraren förbjuden att lämna ut. Ännu har markägaren inte fått några sådana uppgifter ens från kontoret.
3.  Den först omnämnde skogsägaren har troligen drabbats nu igen. I 3 vittnens närvaro hämtade en lastbil timmer och fyllde släp med 2 stuvar och lade ett antal timmer på en mindre mängd tidigare liggande timmer på lastbilen. Ingen delning mellan partierna på lasset noterades.
Vid mätningen har endast 2 stuvar mätts in. Har någon annan fått hans timmer igen?????
 

Uppenbart är Fagerlind oinformerad eller är det avsiktlig ?glorifiering? av en omfattning som ingen tror på efter hanteringen av virket efter Gudrun av Södra.

     Har ni drabbatts av "försvunnet virke" kan ni dela med av detta på vår blogg.