virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Norra Sveriges problem med m3fub.

Timret i norra Sverige tycks apteras och betalas i volymmåttet toppmätt, m3to.
Men bara en totalsumma anges i m3to på mätsedeln för alla stockar.
På de mätbesked som skogsägaren får efter avverkning och inmätning vid virkesmätningsföreningen VMF Nord redovisas all volym i måttet fast under bark, m3fub, för varje kvalitetsklass.
Det går inte att se volym per stock.
- Omräkningen är gjord med omräkningstal lika för hela norra Sverige, från ca Hudiksvall och norrut.
- Den uppskattade volymen i m3fub kan avvika från den verkliga, eftersom omräkningstalen grundar sig på EN ENDA AVSMALNING på varje stock.
- Allt virke 40 dm och längre motsvarar 8 mm/m.
- För varje mm ändrad avsmalning blir det ett fel motsvarande 2% vilket motsvarar ca 10 kr fel för bara en mm. 20 kr vid 2 mm o.s.v.
- Detta är FUSKFUBB om det inte analyseras noga.

EN GROV VÄRDEJÄMFÖRELSE GÖRS SNABBAST MED OVAN BESKRIVNA PROCENTTAL SOM UNDERLAG OM AVVIKELSEN MOT MEDELAVSMALNINGEN FINNS I RIMLIG OMFATTNING.

Virkesköpare är generellt sett dåliga på att presentera uppgifter som skogsägare kan använda för att räkna ut värdet på sågtimmer till verklig volym.
Vissa köpares listor har ingen presentation alls av priser i m3fub.
- Enhetlighet saknas och när felen i de uppgifter som presenteras ligger på halva skotningskostnaden (15 kr/m3) är värdet litet.
Några anger pris i m3fub för 46 decimeter och visar också omräknade längdkorrigeringstal för alla längder. Med dem ska skogsägaren själv räkna fram priset i m3fub. Detta är dock för tidsödande för de som behöver uppgifterna.
Jag tror att det bästa hjälpmedlet för skogsägare vore färdiga matriser med omräkningatal till m3fub för tre avsmalningar från köparen per post eller på sin hemsida.
   ATL har under okt o nov haft en prislistetest och en artikel eftersåt som pekar på otydligheten med bristfälliga fubuppgifter i prislistor.
Jag anser att:
1. All användning av fasta omräkningstal är vilseledande i marknaden.
2. Det invaggar en allt okunnigare skogsägarkår att nu har det blivit enkelt och bra. Men notera att rätt värde blir nästan aldrig fallet.
3. Köpare som avverkar och avviker från rådande längdkultur bedrar skogsägarna.
4. En kunnigare skogsägarkår skulle genomskåda dessa brister.
5. Tänk följande: Om ett företag med många miljoner i värde hade en VD som inte kunde branschen så skulle stora problem uppstå.
6. En skogsägare som inte ens kan måttenheterna som han säljer sitt timmer i, tycks dock bry sej ganska lite om det.
- VAD HAR BLIVIT FÖLJDEN AV DENNA OKUNNIGHET?