virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

73 Sydved....

Lennart Ohlsson, Elisabet Eriksson, Mats Andresen, Henrik Erlingsson, Ronny Löfquist, Tony Ortenlöf, kommunrevisorer m.fl. har på olika sätt genom medverkan orsakat att Sydvedsärendet gått så "snett".

Enligt Hallandsposten har skogskunnig person en längre tid försökt att sätta fokus på skogsskötseln hos Hylte kommun. Men kommunfolk har slängt honom mellan olika personer. En del är de okunniga som jag fått kontakt med med här nämnt skogsproblem.

Skogen är viktig för både kommunen själv och personer som arbetar i skogsindustri, vilket kunde motivera en skogsinformation.

Kommunen hävdar att man har inte ekonomiska resurser att ordna en skogsdag som lyfter kunskap för sig själv och invånare. (Hade inte Sydved förstört så stora värde, hade dessa pengar räckt mer än väl för ändamålat.)

Mats Andresen chefen som mest berörts i Sydvedssoppan skriver, att skogsinnehavet är för litet för en skogsdag. Nu kommer också erkännandet igen "vi har inte kompetensen i huset".

Tråkigt när någon (även en kommun) blir så fattig, så man inte har råd att utbilda sig för större lönsamhet eller att anställa person med denna kunskap också.

Att vara så okunnig, så man naivt ber motparten att utföra arbetet i skogen efter "sin pipa", då sätter man för ofta "bocken till trädgårdsmästare". Sydved, Vida, Södra, Weda, Siljan, ATA, Holmen, SCA  är några skogsföretag som exponerats efter sådan övergrepp.
Taggar: ATA, Holmen, SCA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;