virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Behövs insamling till sågverksbranschen?

I dagens ATL har åter Birgitta Sennerdal en artikel som "ömmar" för industrisidan.

ATL visar i grafik, att industrin fått mindre andel av exportpriset, när år 2004 används som referens. Uträkningarna förutsätter jag är riktiga.

- Tyvärr framstår Södras prislista som absolut norm för vad skogsägaren får.

- Under denna tid från 2004 finns våldsamma trender som märkts i skogsbruket.

1 Arbetet i avverkningarna innehåller klart mer brister. Relativt likartad ersättning till entreprenör och mer arbete för dem att göra har gjort att "det som inte syns" har tummats på. Försiktigheten i skogen mot mark är ett exempel, där många kört i Södras djupa "hjulspår". Därför har nyligen kampanjer gjorts mot markskador och Södra infört en kostnad vid sidan om (statistik) på 4 kr/m3.

- Köpande bolag har gjort apteringen och virkesframställningen med verkligt värde 10-20 kr/m lägre i betalning. En del av förlusterna utnyttjar industrin. Men ingen talar om detta och Skogforsk säger att "det är inte deras bord".

- Sen just 2004 har jag fått helt ny insikt i hur bristfällig redovisning är från virkesköpare.

* De "glömmer" ersättningar såsom certifiering, volymtillägg, premier etc.

* De har mer obetalt vrak (som till stor del sågas/används), prissänkt vissa längder, prissänkt vissa grovlekar, infört matrisfub/fuskfub, saltat vissa ersättningar ex. debiterad kostnad. T.o.m. tagit betalt för icke utförd uppgift.

- Till detta kommer, att de pristillägg som skogsägare kan förhandla fram, de har troligen ungefär fördubblats på dessa år. Detta med följd att skogsägare fått varierande priser på +-50 kr/m3. Det helt andra priser än den prislista som Sennerdal utgått ifrån.

- Dessutom är Södra timmerpris erkänt lågt, men ändå för högt för att ge lönsamhet i Södra sen 30 år. Med detta menar jag också, att Sennerdal kanske utgått från ett alldeles för lågt pris 2004 på Södra.

Taggar: Södra;