virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

914 Södra behöver förbättras

Södra marknadsför åter sitt apteringshjälpmedel som ska vara så värdefullt att ha med sig vid trädet.

Några stickprov gjordes och fann att en mängd helt grundläggande uppgifter saknades i hjälpmedlet.

I något fall fanns inte ens uppgift om vilka längder som får användas.

Hjälpmedlet studerades också här för ett halvår sen. Då visade sig även råden från Södra vara vilseledande för god aptering. Vissa är det fortfarande.

Fortsätt att ha med prislistan vid aptering. Men det gäller även att kunna analysera lönsamheten i prislistan, även om det kräver gedigen erfarenhet eller datoranalys.

Det allvarliga i Södras populistiska marknadsföring av hjälpmedlet är att de försöker framställa aptering som mycket enkel och nästan bara längdkapning.

 Det finns råd i hjälpmedlet som ex. förstärker förlusten på matrisfub betydligt, när det är betalningsformen.

Råden förefaller vara gjorda av någon "manschettnisse".

Södras utspel kan i förlängningen i stället bli en reklam till skogsägare för rotpost.

Taggar: Matrisfub, Södra, matrisfub;