virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Stoppa osanningar!

Södra skogsägarna som varit till hjälp för många efter Gudrun sprider nu osanningar i egen press och svensk skogspress om fuskfubben (betalning av timmer med toppvolym uppräknat med statiska omräkningstal).
De påstår att:
  -  Det blir rätt ersättning för alla skogsägare på beståndsnivå.
  -   De säger också att inga förluster uppstår med fuskfub.
Detta är osanningar som inte får stå oemotsagda.
  Först åberopas 43.500 stockar som garanti för omräkningstalens riktighet. Av dessa är det dock bara ca 15.000 st tillsammans för tall och gran, som kommer från området med nuvarande fuskfub.
  Resten är från område norrut upp till ca Hudiksvall.
Svårt för en skogsägare från Småland att känna samhörighet med dessa medelvärde när man inte ens tycker att västra och östra Småland kan ha samma omräkningstal.
 - Det är också fel att säga att fuskfubben stämmer på beståndsnivå. En test som gjorts av opartiska forskare på ½ dussin partier visar att spridningen blev ca 30 kr/m3fub. Ungefär som skotningskostnaden.
- Förlusterna blir på sortiment också 30 kr/m3 p.g.a. att inte prisräkning med omräkningstalen kan göras av skördarna i apteringen.
 - Fundera på varför Södra hastigt byter ut fungerande mätutrustningar, till en kostnad av 20 milj. på alla sina sågverk p.g.a. ett fel som de ibland säger inte finns?
- Det är oförsvarligt att med dessa dimridåer försöka dölja det stora fel som nu pågår med felaktiga yttranden från auktoriteter i skogsägarrörelsen, som i stället borde står för korrekta besked till sina ägare.
- Stoppa denna fuskfubb hos skogsbrukare som får stora förluster!
-Ni är värda ett stort tack som agerat mot felaktigheterna med fuskfub. Fortsätt, men med hjälp från fler.
-Fundera på Södras och övriga virkesköpares syfte med köp i fuskfub och deras tjänstemän och förtroendevalda som vägrar erkänna problemens vidd!
- Hur blir framtiden för skogsbrukare med den begränsade kunskap som många har på dessa viktiga men svåra förhållanden?