virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

8 C Skogsstyrelsen

Fortsättning;

Okunskap i handläggare, avsaknad av program för kontroll, rädsla att stöta sig med starka krafter i skogsbranschen (varför är då inte 320.000 skogsägare också en stark grupp?) eller en budget som inte har pengar för test.

Notera att tidigare räkneexempel på stamdel 11 m är inte ”toppat”. Inse att på en stamdel på 11 m, som har diameter på 20 cm i topp, den borde sannolikt haft en avsmalning i topp som är 2-3 mm/m större än i andra ändan. Tas detta med skulle exemplet med långa stockar öka sin förlust ytterligare.

Har det blivit en ohelig allians mellan Skogsstyrelse, mätningsorganisation och virkesköparna?

Är detta en utveckling som visar hur splittrade och svaga grupper avsiktligt utnyttjas för att vinster som syns i toppskiktet skall åstadkommas?

Har du kontrollerat tidigare räkneexempel?

Har du med ditt resultat från exemplet begärt kontroll av Skogsstyrelsen?

Taggar: Biometria, Matrisfub, Skogsstyrelsen, VMF, fuskfub;