virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

9 E Fler oroande uppgifter från Biometria

Forts; Några ord igen om skördarmätning. Endast 1% av virket mäts på detta sätt. Personligen är jag öppen för mätmetoden om kontroll och moral ligger på den nivå som krävs, men vid dåliga förhållanden är mätmetoden farligt ute i ensamhet. Bra skördarmätning bör höja värdet vid apteringen. Dock vet ni att Södra genom användning av vissa prislistor orsakar stor del stamfelsved (massaved över 14 cm) som de betalar sämre än vanligt masavedspris för, vilket sänker värdet.

Men uppenbart är mätningskravet uselt på skördarmätning eftersom det tillåter ca +- 8-9% volymfel (samma norm som travmätning på timmer).

Dessutom indikerar kontrollen i genomsnitt under 2019 att mindre än 3 träd per maskin är kontrollerade. Jag tycker precis som du att det är alldeles för lite. Ännu mer anmärkningsvärt är att Biometria lovar minst 4 besök per år vid maskin. Kanske någon maskin bara mäter liten del av året och drar ner mängden. Men det framstår ändå som att det bara kollas något ynka träd per gång det görs besök. Görs denna kontrollen bara för syns skull, som annat vi sett?

När skördare driftsätts är bl.a. kravet att minst 55% av diametermåtten ska vara inom +-4 mm (inom 9 mm). Ja kravet är inte högt, men obs att vid skördarmätning så gäller ändå måttet direkt som inmätning och inga nya mått uppstår vid senare ytterligare mätning.

Jag antar att du hickade till nu för förra meningen. För om maskinen, som är på ditt vanliga AU, mäter i genomsnitt 1 -2 mm för stora mått, så kan 30% av stockarna senare bli inmätta en cm klenare (10% lägre volym) med nästan katastrof som följd. Då tänker du kanske och det är helt rätt, det borde vara högre krav på maskiner som enbart är kvalitetssäkrade eftersom det alltid blir andra mått vid senare mätning och då sjunker fler stockar ner en måttenhet än stiger upp till nästa. Köparna vill ha ”diametertapp” på ditt virke.

Med nuvarande mätningsorganisation Biometria med vd Peter Eklund (präglad av industri), ordf. från SCA och dagens toleranta skogsägare, så blir problemet nog inte uppmärksammat. Mer kommer;

Taggar: Bergkvist, Biometria, SCA, Södra, VMF;