virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

11 Skogsstyrelsen

Mark och miljööverdomstolen i Östersund har nu gett skogsägare rätt mot Skogsstyrelsen i ett avverkningsförbud där otydliga förhållande omkring lavskrika åberopats.

Domstolen anser att Skogsstyrelsen agerat utan tillförlitliga uppgifter och därmed dragit fel synpunkter när ett stort område egenmäktigt togs bort hos skogsägare.

Är detta resultat av egna tjänstemäns möjlighet att övertolka för egna intressen? Ger sådant grogrund för att fler personer anser våld/hot är tillåtet för att inte bli utnyttjad felaktigt?

Det liknar också hur Skogsstyrelsen tagit felaktigt beslut omkring matrisfub. Skogsstyrelsen har inte ens testmöjlighet på måttenheten och säger ”med myndighetsfason” att de tänker inte heller skaffa sig detta. På detta sätt avser de låta värdeförluster för skogsägare fortsätta. Oansvarigt tjänstemannastyre, som tydligen tillåts förekomma.

Taggar: Skogsstyrelsen;