virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

386 C Vida problem...

Uttrycket jag tidigare skrivit, "Sandén har personliga begränsande egenskaper" har blivit föremål för en kommentar som är tvetydig. Det kan vara humor eller alternativt någon som inte noterat sammanhangen.
1 Sandén blev orolig för vad som hänt i hans skog under ca 3 månader, men han var inte säker. Därav blev han avvaktande, vilket är något av hans natur när denna form av osäkerhet uppstår. Sandén borde krävt uppgifter med större kraft när inköparen och vd Henriksson blockerade uppgifter och vägrade svara snabbt nog. Sandéns läggning begränsade dock honom i kontakt med folk, som genom lång verksamhet i denna kultur har betydande övertag och utnyttjar detta.

2 Sandéns låga skogskunskap i kombination med punkt 1 förstärkte problemet. Sandén besöker sällan skogsdagar och ännu mera sällan skogskurser. Han vill ta in nytt i sin takt. Dessutom tycker jag att han är tveksam till objektiviteten till informationen som framförs på skogsdagar. Dessutom inser han sin begränsning att dra slutsatser i nya övergripande frågor och att ställa frågor och att därigenom dra till sig all uppmärksamhet vid ex. skogsdag. Detta är inte något han önskar.

3 Sandéns förtroende för virkesköpare har inte heller ökat senaste åren.

4 Sandéns mor var dålig mot slutet av avverkningstiden och strax efteråt. Hon dog dagen före inköparens uppdykande på gården då han vill propsa, en andra gång, att pressa på Sandén svarta pengar, utan att tala om vem som köpt veden eller kört och mätt den. 
Sandén var påverkad i sin personlighet, genom den betydelsefulla moderns bortgång.

Jag hoppas nu att läsare förstår min förklaring och ni som har närmare kunskap också kan förstå detta, även om uppfattningar är präglade av annan tolkning, som legat i tiden att torgföra och på sitt sätt varit populistiskt att delta i.
Taggar: Vida;