virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

160 Södra behöver förbättras

Det har med all rätt påpekats att Södra inte följer certifieringskrav när dessa bristfälliga jobb görs som nämnt en längre tid. 
Ex. när inte prislista enligt kontraktstillfället används är det i strid med avtalslag också. Enligt certifieringskrav sociala normen skall lagar och avtal följas. 
Har Södra egna lagar?

Kompetens skall finnas i såväl maskin som på kontor. Uppenbart brister även detta.
Får Södra göra som de själva vill även emot certifiering?

En person som gjort ingående analys av Södra har kommit fram till att medlemmarna anser att förtroenderåden skall föra deras talan, vilket de oftast inte gör.
Som medlem bryr man sig inte eftersom man känner sig så liten i gruppen. Men man är med i gruppen och tycker att om inte andra bryr sig så är det nog inte så farligt.!!!????
Många okunniga och passiva medlemmen har valt Södra p.g.a. yttrande som inte är levande i Södras verksamhet längre.