virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

504 Södra behöver förbättras ...

Mer omkring Torbjörn Esping Skogsägaren och hans reflektioner omkring faran att bara umgås med ett enda virkesköpande företag.

Samtidigt nämns en hel del tveksamhet från skogsägare som haft Södra som partner. En del kallar det "inavel", som pågått utan fundering på konsekvenser.

När skogsägare bara ringer och lämnar avverkning på 300 m3, så har alla somnat. Premier, utveckling, metoder etc. kommer inte med i affären.

Det räcker inte heller långt att passivt gå på skogsdagar, där tjänstemän inte ens skäms för, att de lämnar felaktiga yttrande. Södra anser tydligen att skogsdag är som en egen reklamtidning, ett ställe där vilken ensidig reklam som helt kan framföras i en "skyddad miljö".

Just nu vågar varken vo chef Thomas Davidsson eller sbo ordf. Jan Andersson lämna uppgifter om den nya mätningen på massaved, som bara betalar för frisk ved. Den ändringen har skrämt skogsägare och gjort vissa förbannade. Att hymla med mätning förstör fullständigt förtroende för verksamheten.

Har någon sett information i Södras tidningar ännu 5 månader efter införandet? Vissa rykten säger att tillämpningen gäller inte fullt ut. Ännu värre! Låt-gå-mentalitet!

Taggar: Södra;