virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Länsförsäkringar o Folksam.

Lite besked till er som efterlyst information om vad försäkringsbolagen överraskar med.
 Nyligen kom ett märkligt besked från Länsförsäkringar där 4 besked från dem tidigare använt uppgifter från besiktningsmannens protokoll men nu påstår LF att man måste ut och mäta stubbhöjd igen för att kunna betala den höjd de redan verifierat och använt 4 ggr.
  Inte oväntat kommer hot om att skogsägaren kan få stå för besiktningskostnaden.
- Ändå har ord framförts 3 ggr skriftligt om att besiktningsmannens värden skall användas vid värderingen.
- Dessutom nämnt en gång också vid telefonkontakt.
 Jag upprepar inte ytterligare märkliga besked från Länsförsäkringar eftersom de funnits med i tidigare nämnda besked.
 Detta är dock bevis på att olika länsförsäkringsbolag inte tillämpar samma vilja att betala vad stormarna orsakat.
Några försöker skapa egna lagar efterhand.
 Detta är svekfullt mot korrekt betalade försäkringspremier.
-  Alla försäkringar jag sett hittills har varit systematiskt underbetalade på tekniska skador där stubbhöjden varit största orsaken till felet.
 
 Jag återkommer med besked om detta och fler fall.

 Ett fall hos Folksam som är ca 2.5 år gammalt är ännu ouppklarat vad gäller ersättning för den förhöjda stubben.
 Folksam väljer ca 4 månader mellan varje svar som uttröttningsmetod.
 Ärendet kommer att fortsätta eftersom den förhöjda stubben är så lätt att räkna ut exakt.

 Redan har båda nämnda försäkringsbolag förorsakat sej själva kostnader som vida överstiger vad korrekt begärd korrigering motsvarar i resp. fall.
-  Uppenbart är det en taktik från försäkringsbolagen för att få skogsägarna att ge sej.
 Detta är en underskattning av problemet eftersom nu börjar krafterna att återkoma i skogsägarna och de menar att nu är det deras självklara rätt de försvarar och de kommer att fortsätta.