virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Nya möjligheter väntas!

Vill du under nästa år agera för ändring av det du är besjälad av bland detta?

Att prislistor får högre relevant grundnivå som speglar köparnas pris de konkurrerar med.

Att prislistor inte innehåller dolda prissänkande konsekvenser.

Att matrisfub försvinner.

Att alla prislistor blir varudeklarerade som texten på lingonsylten.

Att oreglerade misstag i skogen (gärna överallt) klaras upp korrekt.

Mindre men konkurrenskraftiga mellanstora maskiner fortsätter göra framsteg i skogsbruket. Eftersom de ger mer träd i beståndet som växer bra och marken mindre packad.

Lämpliga marker sköts med kontinuitetsskogsbruk.

Att Södras olönsamma sågverksrörelse (stundtals miljardförluster) överlämnas till folk som kan sköta den.

Att Södra följer stadgar, värdegrund, likabehandlingsprincip och Uppförandekod.

Att retorik, egensinniga taktiska utspel minskar, pressen förmedlar fakta när det hävdas etc.

Moral, etik, solidaritet, mer rättvisa, sanning, ärlighet etc. får nödvändig plats i samhället.

I tidigare avsnitt på Virkesakuten hittas underlag för allt nämnt här ovan. När ni gemensamt lyckas blir det väl ett gott nytt år?