virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

62 B Holmen

Jag lovade för en tid sedan 18 april (men tappade bort det) lite eftertanke omkring behov av att höja kvaliteten i skogsjobben.

Längdmätningen tycks ha blivit bättre där förarna arbetar med det. Men se upp vissa gör minimalt för att ha en god mätning och bara flyter med på fällda omdöme om andra maskiner. Längdmätningen kan du som skogsägare kontrollera själv på flera ställen.

Varför upptäcker vi i tester på topptrimmade nya maskiner att det finns tillverkare som mot bättre kunnande sänker virkesvärdet för att vinna 60 öre/m3 på avverkningskostnad medan skogsägaren förlora ca 2 kr/m3. Jo kostnaden tittar skogsägare och bolag på, men inte på skogsägarens mervärde per m3.

Här behövs klok konsultfirma att anlita som analyserar det utförda arbetet som gjorts. De kan börja med att titta på befintliga mätuppgifter. Snart skulle arbetet i skogen bli bättre bara genom att skogsägare och förare blir uppmärksamma på virkesfel/apteringsfel.

20 kr/m3 bedöms som fullt möjligt att öka virkesvärdet, med en kostnad under 5 kr/m3. En del utan egentlig kostnad efter utbildning eftersom ögat ser det viktiga och en god lösning på detta.

Taggar: ATA, Bergs Timber, Derome, Holmen, SCA, STORA, SYDVED, Södra, Vida, Weda;